GMT+8 Wednesday 00:00 0000/00/00 Website Guidance 中文站
NON-GCP MEMBERS

Procargo

POLAND Lomianki

United Shipping is a worldwide network of independently owned and operated freight forwarders and customs brokers. This organization was formed in 1988 to offer importers and exporters vantages of the multi-national corporations with the expertise that can be found only in a locally owned and operated business. Prior to acceptance in United Shipping, prospective members undergo a rigorous selection process which i...

CARGO HELPER SP. Z O.O.

POLAND Warsaw

EKSPRESOWE EKSPORTY LOTNICZE. Transport lotniczy pozostaje najszybszym sposobem na przemieszczenie towaru bez ograniczeń zasi?gu. Cargo Helper zajmuje si? transportem lotniczym od pocz?tku swojej dzia?alno?ci. Znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwi?zanie. Unia Europejska, Ameryka, Azja, Australia - nadamy Twoj? przesy?k? do dowolnego lotniczego portu celnego na ?wiecie. Zapraszamy do sk?adania zapytań.

RENTRANS CARGO SP. z.o.o.

POLAND Szczecin

Spedycja Rentrans oferuje Państwu obs?ug? w zakresie transportów towarów w krajowej i mi?dzynarodowej komunikacji drogowej. Prowadzimy : obs?ug? spedycyjn? przewozów samochodowych w?asnym taborem w?asna bocznica kolejowa handel stal? nierdzewn? www.rentrans-stal.pl Oficjalny dystrybutor firmy Alfa Laval. Gwarancj? najwy?szego poziomu naszych us?ug jest wysokiej klasy kadra spedy...

CARGO SERVICE CO. LTD.

POLAND Szczecin

Unsere nationalen und internationalen Kunden unterstützen wir seit vielen Jahren mit europaweiter Ausdehnung unseres Transportnetzes. Teil- und Komplettladungen Temperaturgeführte Transporte (-30 bis +-30 °C) Kleintransporte Sonderfahrten Effizienter Selbsteintritt wird durch unseren modernen und leistungsf?higen Fuhrpark m?glich. Erkundigen Sie sich bei uns nach individuellen Konzepten für Ihr Verlad...

MERS Sp. z o.o.

Poland Gdynia

MERS Sp. z o.o. We are one the market for almost ten yeas. At the beginning we have provided transport services of sea containers within the territory of Poland and rest of Europe. As our company is continuously developing ,we have implemented forwarding services--domestic as well as forign. We possess a licence to provice road transport according to the binding regulation in Poland. Therefore, we have won our cl...

DOR-CEL Sp. z o.o.

POLAND Warsaw

Jeden z dzia?ów Dor-Cel Sp. z o.o. zajmuje si? organizacj? mi?dzynarodowego transportu lotniczego ?ywych zwierz?t. Nasza firma nale?y do Air Animal Transportation Association, organizacji skupiaj?cej wyspecjalizowane firmy spedycyjne. Dzi?ki wspó?pracy z partnerami, zapewniamy profesjonaln? obs?ug? i opiek? nad transportowanymi zwierz?tami w wielu portach lotniczych ?wiata. Obs?ugujemy wi?kszo?? polskich ogrodów zool...

Prosped Cargo

POLAND Warsaw

About Prosped Cargo Major Activities: INTERNATIONAL FORWARDING AIR FREIGHT OCEAN FREIGHT MULTIMODAL TRANSPORTATION WAREHOUSING DISTRIBUTION CUSTOMS BROKERAGE INSURANCE BROKERAGE PROSPED CARGO, with many years of experience, provides modern and reliable air and ocean international and domestic full range transportation services. Our highly qualified staff can meet all customer's demands and the...

EUROGATE POLAND SP. Z O.O.

POLAND Warsaw

Eurogate Poland's Offer Eurogate Poland, as a member of the organization of TSL companies all over the world and similarly to the other companies of Eurogate Freight Group, can offer its clients the organization of road, sea, air and railroad transport, as well as warehousing services. Providing services in the aforementioned areas of transport, we rely on our staff's professionalism and the long experience in t...

MAERSK LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.

POLAND Gdynia

Maersk Logistics demonstrates some of the environmental services at the “Green Transportation and Logistics World Summit” in Zurich 20-21 February 2008.

C. HARTWIG SZCZECIN INTERNATIONAL FORWARDERS CO. LT

POLAND Szczecin

W listopadzie 2007 roku nasz prezes - Pan Jerzy Wójtowicz, zosta? wybrany jako pierwszy Polak na Cz?onka Zarz?du organizacji CLECAT z siedzib? w Brukseli. CLECAT zrzesza narodowe organizacje spedytorów, logistyków i agentów celnych Unii Europejskiej. CLECAT reprezentuje ponad 19.000 firm zatrudniaj?cych ponad 1 mln pracowników i jest wa?nym konsultantem organów Unii w zakresie prawodastwa reguluj?cego dzia?alno?? tej...

Krakow - Groupage-Service Sp.z o.o.

POLAND Krakow

Our company EuroAsia Cargo Service and its exceptional specialisation is uncommon. Some people are seeking every day for something extraordinary and unusual. They are looking for a new challenge, new innovation, new markets, new clients and new contacts. WE EXIST FOR THEM !

Cartrag Ltd.

Poland Gdynia

KINDLY NOTE BELOW BASIC INFORMATION ABOUT CARTRAG LTD., ESTABLISHED SEPTEMBER 1991 IN GDYNIA, INDIVIDUAL FIATA MEMBERS. ALSO MEMBERS OF PIFFA. COMPUTER HARDWARE IN CARTRAG LTD ARE EXCLUSIVELY COMPAQ, INCLUDING THREE SERVER MACHINES. COMMUNICATION USING PBX SYSTEM UNDER PHONE/FAX HARDWARE FULLY DIGITAL (PANASONIC DIGITAL PHONES & CENTRAL UNIT AND ASMAX FAX MODEMS). INTERNET COMMUNICATION & ACCESS AVAILABLE THROUGH ...

TIRSPED CO. LTD.

POLAND Poland

"Naszym atutem jest marka TIRSPED" Polska, dynamicznie rozwijaj?ca si? firma logistyczno - spedycyjna, od 1989 roku ?wiadczy us?ugi najwy?szej jako?ci. "Indywidualizm to nasza si?a" Opracowujemy ofert? w odpowiedzi na indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych Klientów. Realizujemy specjalne projekty logistyczno - spedycyjne. "Jeste?my wsz?dzie i o ka?dej porze" Posiadamy Agentów w ponad 150 krajach ?wiata...

LOGISTICS SERVICE SA

POLAND WARSZAWA

Logistics Service for many years had been involved in logistics services for automotive industry and cooperated with many Polish and foreign companies. The company specializes in all types of warehousing services, such as transloading, cross docking, pick and pack operations, labelling, packaging, blister packaging and all types of international and national transport – truckload and less-than-truckload tra...

UNIVERSAL EXPRESS Sp z o.o.

POLAND WARSZAWA

Universal Express jest prawdziw? alternatyw? dla olbrzymich organizacji nazywanych "globalnymi markami". Universal Express powsta? w 1990 roku jako rozwi?zanie logistyczne dla najwi?kszych zagranicznych inwestorów w Polsce. Obecnie Grupa Universal Express liczy 8 firm i 9 wyspecjalizowanych oddzia?ów wspólnie i niezmiennie d???cych do naszego g?ównego celu: znalezienia najlepszych rozwi?zań logistycznych i relokacyjn...

Pekao Cargo Sp. z o.o.

POLAND Poland

Witamy Pekao Cargo Agencja Celna Sp. z o.o. powsta?a w roku 1993. Od tego czasu s?u?ymy naszym Klientom jako broker spedycyjny i celny zapewniaj?c: Kompleksowe us?ugi w zakresie spedycji morskiej, lotniczej, drogowej, Kompletny serwis odpraw celnych, Pomoc w przygotowaniu dokumentów dla Urz?du Celnego, Kompleksow? informacj? na temat aktualnych przepisów celnych, Sk?adowanie i przechowywanie towarów ...

PTX Maciej Budny

POLAND Rumia

Trade company in mahcinery buisness. Production small machines like plasma cutting machines, fiber laser cutting machines, laser welding machines, press brakes, consumables. We are located in Poland/Europe.

CANGO Mateusz Szejn

POLAND Cz?stochowa

Transport & Logistics, also Spedition services. We can also take care of customs.

Independent Logistics

POLAND Gdańsk

We are international freight forwarder and logistics provider in Poland to offer worldwide services with dynamic and well experienced team. The company is headquartered in Gdansk and has service contracts with the leading shipping lines and airlines in all trade areas to and from the main ports in all continents. From our offices in Gdansk, Gdynia and Warsaw, we provide full logistics and customs services throughout ...

LPP S.A.

POLAND GDANSK

LPP is the owner of 5 clothing brands: Reserved, Cropp, House, Mohito and Sinsay.We sell our collections in over 1,700 stores in more than 25 countries

< Previous 1 ... 5 6 7 Next > Page  
AdOMEGAir CARGO Sp. z o.o. (Warsaw)
Copyright © www.jctrans.net All rights reserved.Registration Number:10030028-1