UNIVERSAL EXPRESS Sp z o.o.

Company Profile More »

Introduction

Universal Express jest prawdziw? alternatyw? dla olbrzymich organizacji nazywanych "globalnymi markami". Universal Express powsta? w 1990 roku jako rozwi?zanie logistyczne dla najwi?kszych zagranicznych inwestorów w Polsce. Obecnie Grupa Universal Express liczy 8 firm i 9 wyspecjalizowanych oddzia?ów wspólnie i niezmiennie d???cych do naszego g?ównego celu: znalezienia najlepszych rozwi?zań logist..More»

Contact Us

Business InformationMore »

Cargo Leads | Freight Rate | Agencies&Partnerships

  • The company does not provide any business information until now, please send message to the company.